Cookiepolicy

Integritetspolicy för Mattias Söderberg hemsida

På Mattias Söderberg, som är tillgänglig från https://mattiassoderberg.se/, är en av våra viktigaste prioriteringar att skydda våra besökares integritet. Detta dokument om integritetspolicy innehåller typer av information som samlas in och registreras av Mattias Söderberg och hur vi använder den.

Om du har ytterligare frågor eller behöver mer information om vår integritetspolicy, tveka inte att kontakta oss.

Denna integritetspolicy gäller endast för vår online-verksamhet och gäller för besökare på vår webbplats med avseende på den information som de delat och/eller samlat in hos Mattias Söderberg. Denna policy gäller inte för information som samlas in offline eller via andra kanaler än denna webbplats.

Samtycke

Då du använder vår webbplats ger du härmed ditt samtycke till vår integritetspolicy och godkänner dess villkor.

Information som vi samlar in

Den personliga information som du ombeds att lämna, och skälen till varför du ombeds att lämna den, kommer att klargöras för dig vid den tidpunkt då vi ber dig att lämna din personliga information.

Om du kontaktar oss direkt kan vi få ytterligare information om dig, såsom ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, innehållet i det meddelande och/eller de bilagor som du skickar till oss, samt annan information som du väljer att lämna.

När du registrerar dig för ett konto kan vi komma att be om dina kontaktuppgifter, till exempel namn, företagsnamn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Hur vi använder din information

We use the information we collect in various ways, including to:

  • Provide, operate, and maintain our website
  • Improve, personalize, and expand our website
  • Understand and analyze how you use our website
  • Develop new products, services, features, and functionality
  • Communicate with you, either directly or through one of our partners, including for customer service, to provide you with updates and other information relating to the website, and for marketing and promotional purposes
  • Send you emails
  • Find and prevent fraud

Logg filer

Mattias Söderberg follows a standard procedure of using log files. These files log visitors when they visit websites. Alla webbhotell gör detta och en del av webbhotellens analyser. Den information som samlas in av loggfiler inkluderar Internet Protocol (IP) adresser, webbläsartyp, Internet Service Provider (ISP), datum- och tidsstämpel, hänvisnings-/avslutningssidor och eventuellt antalet klick. Dessa är inte kopplade till någon information som är personligt identifierbar. Syftet med informationen är att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelser på webbplatsen och samla in demografisk information.

Cookies och webbfyrar

Som alla andra webbplatser använder Mattias Söderberg ”cookies”. Dessa cookies används för att lagra information, inklusive besökarnas preferenser och de sidor på webbplatsen som besökaren gick in på eller besökte. Informationen används för att optimera användarnas upplevelse genom att anpassa innehållet på våra webbsidor baserat på besökarnas webbläsartyp och/eller annan information.

Verkstadspartners sekretesspolicy

Du kan konsultera den här listan för att hitta integritetspolicyn för var och en av Mattias Söderbergs annonspartners.

Tredje parts annonsservrar eller annonsnätverk använder tekniker som cookies, JavaScript eller webbfyrar som används i deras respektive annonser och länkar som visas på Mattias Söderberg och som skickas direkt till användarens webbläsare. De får automatiskt din IP-adress när detta sker. Dessa tekniker används för att mäta effektiviteten i deras reklamkampanjer och/eller för att anpassa det reklaminnehåll som du ser på webbplatser som du besöker.

Notera att Mattias Söderberg inte har tillgång till eller kontroll över dessa cookies som används av tredjepartsannonsörer.

Policy för tredjepartsinformation

Mattias Söderbergs integritetspolicy gäller inte för andra annonsörer eller webbplatser. Vi rekommenderar därför att du konsulterar respektive integritetspolicy för dessa tredje parts annonsservrar för mer detaljerad information. Den kan innehålla deras metoder och instruktioner om hur man väljer bort vissa alternativ.

Du kan välja att inaktivera cookies genom dina individuella webbläsaralternativ. Om du vill veta mer detaljerad information om hantering av cookies med specifika webbläsare kan du hitta den på webbläsarnas respektive webbplatser.

Vänligen observera att Mattias Söderberg inte har tillgång till eller kontroll över dessa cookies som används av tredjepartsannonsörer.

Policy om information från tredje part

Mattias Söderbergs integritetspolicy gäller inte för andra annonsörer eller webbplatser. Vi rekommenderar därför att du konsulterar respektive sekretesspolicy för dessa tredje parts annonsservrar för mer detaljerad information. Den kan innehålla deras metoder och instruktioner om hur man väljer bort vissa alternativ.

Du kan välja att inaktivera cookies genom dina individuella webbläsaralternativ. Om du vill veta mer detaljerad information om hur du hanterar cookies med specifika webbläsare kan du hitta den på webbläsarnas respektive webbplatser.

Du kan välja att inaktivera cookies genom dina individuella webbläsaralternativ.

CCPA Privacy Rights (sälj inte mina personuppgifter)

Enligt CCPA har konsumenter i Kalifornien bland annat rätt till:

Kräva att ett företag som samlar in konsumentens personliga information ska avslöja de kategorier och specifika delar av den personliga information som företaget har samlat in om konsumenterna.

Kräva att ett företag raderar alla personuppgifter om konsumenten som ett företag har samlat in.

Kräva att ett företag raderar alla personuppgifter om konsumenten som ett företag har samlat in.

Kräva att ett företag som säljer konsumentens personuppgifter inte säljer konsumentens personuppgifter.

Om du gör en begäran har vi en månad på oss att svara dig. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss.

GDPR:s dataskyddsrättigheter

Vi vill se till att du är fullt medveten om alla dina dataskyddsrättigheter. Varje användare har rätt till följande:

Rätten till tillgång – Du har rätt till tillgång.

Rätt till tillgång – Du har rätt att begära kopior av dina personuppgifter. Vi kan ta ut en liten avgift för denna tjänst.

Rätt till rättelse – Du har rätt att begära att vi rättar uppgifter som du anser vara felaktiga. Du har också rätt att begära att vi kompletterar den information som du anser vara ofullständig.

Rätten till rättelse – Du har rätt att begära att vi rättar information som du anser vara felaktig.

Rätten till radering – Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter, under vissa villkor.

Rätten till begränsning av behandling – Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter, under vissa villkor.

Rätten att begränsa behandlingen – Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, på vissa villkor.

Rätten att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Rätten att invända mot behandlingen – Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, på vissa villkor.

Rätten till dataportabilitet – Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, på vissa villkor.

Rätten till dataportabilitet – Du har rätt att begära att vi överför de uppgifter som vi har samlat in till en annan organisation, eller direkt till dig, på vissa villkor.

Rätten till dataportabilitet – Du har rätt att begära att vi överför de uppgifter som vi har samlat in till en annan organisation, eller direkt till dig, på vissa villkor.

Om du gör en begäran har vi en månad på oss att svara dig. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss.

Information om barn

En annan del av vår prioritering är att lägga till skydd för barn när de använder internet. We encourage parents and guardians to observe, participate in, and/or monitor and guide their children’s online activities.

Matti Söderberg does not have a website.

Mattias Söderberg does not knowingly collect any Personal Identifiable Information from children under the age of 13. If you think that your child provided this kind of information on our website, we strongly encourage you to contact us immediately and we will do our best efforts to promptly remove such information from our records.

Changes to This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, we advise you to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes are effective immediately, after they are posted on this page.

Our Privacy Policy was created with the help of the Privacy Policy Generator.

Konstakt

Om du har några frågor eller förslag om vår sekretesspolicy, tveka inte att kontakta oss.